ВИДОВЕ ТЪРСЕНЕ
Базово търсене
БАЗОВО ТЪРСЕНЕ
Основно търсене, позволяващо търсене по дума или комбинация от думи свързани с логически (булеви )оператори И, ИЛИ, НЕ
Търсене през речник
ТЪРСЕНЕ ПРЕЗ РЕЧНИК
Прелистване на речник с термините за търсене (азбучно подредени) от началото или от зададена позиция.
Имате възможност да селектирате интересуващите Ви термини, да направите запитване за тях.
Сложно търсене
СЛОЖНО ТЪРСЕНЕ
Имате възможност сами да конструирате запитване като използвате логическите оператори И, ИЛИ, НЕ; да комбинирате с търсене през речник; да редактирате предишни запитвания; да търсите свободно по точна дума(и) или начална част от дума(и).
Опростено търсене
ОПРОСТЕНО ТЪРСЕНЕ
Опростено търсене по дума или начална част от дума в целия каталог или в отделни полета.
Напр: Автор, Заглавие, Издателство, Ключови думи и др.
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ЦЕНТРАЛНА БИБЛИОТЕКА
Съдържание на базите данни

ЕЛЕКТРОННИ КАТАЛОЗИ И БАЗИ ДАННИ


Електронен каталог книги – включва библиографска информация за книгите, комплектувани от 1980 година до сега. Базата съдържа и описания на публикациите на Международната организация по прехрана и земеделие FAO (Food and Agricultural Organization) към Организацията на Обединените нации, които библиотеката получава като депозит.

Електронен каталог на периодичните издания – включва библиографска информация за периодичните и продължаващите издания, трайно съхранявани във фондовете на библиотеката. Това са научни издания в областта на аграрните науки, медицината, биологията, екологията, икономиката на български, руски, английски, немски, френски и други езици. Показани са наличностите по години.

Аналитично описание на статии от периодични и продължаващи издания – съдържа библиографски описания на статии от научната периодика, получавана в библиотеката от 1990 година насам. Базата е богат информационен ресурс в областта на аграрните науки и ветеринарната медицина, която към момента наброява повече от 74 000 статии

Дисертации, Дипломни работи, Докторски тези - библиографска информация за защитени дисертации и автореферати към тях, студентски дипломни работи и докторски тези.

Научен архив – дигитална колекция, съхраняваща персонални данни и научните публикации на академичния състав на Тракийски университет. Базата се попълва в момента
Прима-Софт ООДЗa iLibraryКонтактиFAQCopyrightСофтЛиб ООД