iLibrary е съвместна разработка на Прима-Софт ООД и СофтЛиб ООД в класа на системите за научно-информационна дейност.Нейната мисия е да даде публичност на информацията в библиотеките в България. В процеса на създаването, без да губим основната идея, че това е нашия принос към формирането на една информационна култура, концентрирахме усилията си в развиване на функционалност, насочена едновременно към нуждите на всички категории потребители (от експертите до тези, които "просто се реят" в Интернет пространството).